Se resultater

SportLog hjælper dig med at holde styr på dine udøveres træning, skader og behandlinger. Få et overskueligt overblik over alle dine udøvere på holdet sammen med dine medtrænere.
Læs mere om funktionerne herunder.

Overblik over dine hold over udøvere


SportLog giver dig et overskueligt overblik over dine hold og din træningsplanlægning samt kommunikationen mellem dig og dine udøvere.
Når du logger ind på SportLog møder du først din forside, hvor de vigtigste funktioner er samlet for at give dig overblikket og genveje til de ting du bruger mest i din dagligdag.

Hold


I SportLog kan du samle dine udøvere på hold. Et hold har sin egen kalender hvor der kan oprettes træninger og kampe. Som i udøvernes kalender, kan der også her laves flere kalendere med hver deres farve. Kalenderaftalerne bliver automatisk synligt i udøvernes kalendre og her igennem kan de skrive dagbog til træningerne.
På holdet får du også et godt overblik over udøvernes skader og behandlinger, samt hvornår de er klar til træning igen.
I kan sagtens være flere undervisere der har adgang til hvert hold og dele oplysningerne deri. Gennem holdet kan der også udsendes SportLog-login til alle holdets deltagere.


SportLog snakker sammen på kryds og tværs. Under afkrydsning får I f.eks. også et overblik over afbud og skader når i skal afkrydse og på den måde lettere kunne overskue status på deltagerne. I vælger selv hvad der skal kunne "krydses af" og hvilken farve og forkortelser de enkelte afkrydsninger skal have i den samlede oversigt - det giver hurtigt et overblik over fravær.

På holdet har du et godt overblik over alle udøvernes dagbøger til hver træning. Der er også en funktion der viser hvilke udøvere der evt. har glem at skrive dagbog til en træning udfra informationer om afkrydsning og skader.
Du får også et samlet statistisk overblik over alle udøverne på holdet. På den måde kan du for eksempel skabe dig et overblik over den samlede træningsmængde, intensitet, dagsform og motivationen blandt udøverne på holdet.


Holdene har også deres egen opslagstavle hvor I kan skrive små beskeder til udøverene. Her kan også vedhæftes dokumenter og I kan også give udøverne adgang til at skrive opslag på opslagstavle.

Træninger og øvelser


SportLog har et komplet system til at bygge træningsøvelser og lave træningsprogrammer. Øvelserne kan bygges op med bl.a. beskrivelser, videoer og billeder. Der kan tagges muskelgrupper og laves tegninger og tilføjes musik fra Spotify.
Øvelser kan samles i træningsprogrammer som også kan inddeles i dele (f.eks. opvarmning, træning, afslutning). Der kan logges data under alle øvelser (f.eks. sæt,belastning, repetitioner) og det hele kan deles med andre brugere på SportLog og tilføjes til træninger i kalenderen.

Skader og behandlinger


Bliver en udøver skadet kan du i "Skader" oprette skaden. Her angives skadestypen og en beskrivelse af skaden/hændelsesforløbet. Under skaden kan der herefter oprettes behandlinger og træningsprogrammer til skaden. Hver behandling gives en beskrivelse af behandlingen og en forventet behandlingstid. I får herved et godt overblik over alle skaderne, hvornår de er færdigbehandlet og kan følge med i behandlernes anbefalinger til genoptræning. En udøver kan angives som skadet, småskadet eller rask i systemet.
Behandlere kan til hver behandlig skrive målrettet til udøvere og trænere individuelt, og har samtidig også deres eget private behandlingsfelt i systemet hvor de kan notere fortrolige oplysninger.

Behandlerbooking


Behandlerbooking er stedet hvor I kan holde styr på tiderne hos fysioterapeuter og andre behandlere. Der kan tilknyttes flere behandlere til systemet og under hver behandler, kan der angives hvilke hold der skal kunne benytte behandleren. I kan således have en behandler nogle af holdene kan benytte og en anden behandler til andre hold eller vælge at alle kan benytte begge behandlere.
Tiderne hos behandlere kan også trækkes ud af systemet og f.eks. vises på en infoskærm.


Personer


Du kan finde alle relevante informationer omkring den enkelte udøver under "Personer". Her findes stamoplysninger om personen men ikke mindst også se personens dagbøger, screeninger, målsætning, kalender og statistik over træningsdagbøger. Der kan oprettes personlige samtaler og der er et punkt hvor informationer fra screeninger kan skrives ind.


Infoskærme og infostandere


I kan oprette jeres egne udtræk fra SportLog til infoskærme og touchstandere, så deltagerne selv kan krydse sig af ved ankomst og få et overblik over dagens træninger i hallen og tider ved behandlere.
I kan oprette så mange infoskærme som vi har brug for og vælge hvilke oplysninger der skal vises på hver skærm.
Som eksempel kan i for under 4000,- kr. lave en infostander med en ipad låst i en holder, hvor deltagerne på en smart og intuitiv måde kan aggere med SportLog og dets funktioner.Har du læst om hvad SportLog kan tilbyde udøvere? Ellers så klik her.